Intellektuella utgångar

Projektets första del är en digital resursbank med digitalt och analogt material. Resursbanken vänder sig i första hand till utbildare. Materialen kommer att organiseras i kategorier efter typ och innehåll. En mer exakt kategorisering tas fram under processens gång. Den slutgiltiga produkten kommer att lanseras i Google Educational Apps. Vår E-pool …. - består av noggrant utvalda material och verktyg - är en överskådlig och säker resurs - sparar tid åt lärare - finns tillgänglig för alla, överallt och året runt
Serbian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-se
English version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-en
Croatian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-cr
Slovenian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sl
German version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-de
Finish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-fi
Swedish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sv
Projektets andra del, ett Escape Room för digital undervisning (DEER) – skapas med en innovativ undervisningsmetod som baseras på resultaten av vår e-Pool (IO1). Genom att analysera och testa de digitala verktygen iscensätter vi uppgifter och utmaningar som presenteras i ett Escape Room. IO2 kan delas in i två delar – en utbildningsmiljö för undervisning och en utbildningsmiljö för lärare som behöver bygga upp sina egna kunskaper.

English  GUIDE
German  GUIDE
Swedish  GUIDE
Finnish  GUIDE
Slovenian  GUIDE
Croatian  GUIDE
Serbian  GUIDE

ABEDiLi Youtube channel.
ABEDiLi GitHub account.

English  https://hubs.mozilla.com/7KR3j6d/deer-lab-learners-english 
German  https://hubs.mozilla.com/R64E2ev/deer-lab-learners-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/d2bRFDi/deer-lab-learners-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/YxpW5fW/deer-lab-learners-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/6XJzuYd/deer-lab-learners-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/qY5YcFv/deer-lab-learners-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/pkZ4DRp/deer-lab-learners-serbian

English  https://hubs.mozilla.com/eAdRVmk/deer-monsterescape-english 
German  https://hubs.mozilla.com/Xf64kHY/deer-monsterescape-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/TtgcgtD/deer-monsterescape-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/HVyYgZo/deer-monsterescape-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/TGyDsjH/deer-monsterescape-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/aZfv67V/deer-monsterescape-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/7AGbwKF/deer-monsterescape-serbian
Projektets tredje del, “Train the Trainer”, är en utbildning för lärare. Utbildningen kommer att initieras när vår e-Pool är på plats och utvecklas parallellt med vårt Escape room. Målet med Train the Trainer är att fortbilda vuxenutbildare och utveckla deras färdigheter och förmåga att samarbeta, kommunicera, kreera och tänka kritiskt.

Train the Trainer: PowerPoint Presentation:
German language, Finnish language, Swedish language, Slovenian language, Croatian language, Serbian language

Train the Trainer guide English
Train the Trainer guide German
Train the Trainer guide Swedish
Train the Trainer guide Finnish
Train the Trainer guide Serbian
Train the Trainer guide Croatian
Train the Trainer guide Slovenian

IO3 - Report: Integrating digital into adult literacy practice - Primary research

IO3 - Guiding Principles for developing a Train the Trainer programme - Secondary research
IO4 Handbok är den fjärde och avslutande delen av ABEDiLi. I handboken guidas utbildare genom projektets olika resultat och innehåll. Den kan användas … - inom organisationer som fortbildar och kompetensutvecklar lärare och utbildare - som en hjälp till utbildare för att skapa bättre utbildningskoncept - av utbildare inom grundläggande vuxenutbildning när de ska förbereda och genomföra sin undervisning - av alla intressenter som vill integrera digitala verktyg i sin verksamhet, eller implementera innovativa metoder som tas fram i vårt Escape room.

Handbook in English language
Handbook in Finnish language
Handbook in Serbian language
Handbook in Croatian language
Handbook in Slovenian language
Handbook in German language
Handbook in Swedish language