Intelektualni rezultati

Почетни производ нашег пројекта биће електронски пакет дигиталних материјала који ће бити груписани према категоријама, врстама и темама. Прецизнија категоризација биће могућа у процесу израде пројекта, узимајући у обзир расположиве материјале. Резултати e – Pool-a ће бити објављени као отворени образовни ресурс кроз Google образовне апликације. Развијајући e – Pool, пројекат АБЕДиЛи ће понудити е – библиотеку која ће: e-Pool is available as OER in seven partner languages:
Serbian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-se
English version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-en
Croatian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-cr
Slovenian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sl
German version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-de
Finish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-fi
Swedish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sv
IO2 DEER (Digital Educational Escape Room) је иновативна метода подучавања која ће се развијати на резултатима IO1 e-Pool-a. Након анализе и тестирања дигиталних алата, они најприкладнији ће се имплементирати у загонетке виртуелне „собе за бекство“ / Escape Room). DEER ће се састојати из два дела:
English  GUIDE
German  GUIDE
Swedish  GUIDE
Finnish  GUIDE
Slovenian  GUIDE
Croatian  GUIDE
Serbian  GUIDE
Here is ABEDiLi Youtube channel.
You can find all DEER files at ABEDiLi GitHub account.
Here is the list of links for the DEER in all partner languages:
English  https://hubs.mozilla.com/7KR3j6d/deer-lab-learners-english 
German  https://hubs.mozilla.com/R64E2ev/deer-lab-learners-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/d2bRFDi/deer-lab-learners-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/YxpW5fW/deer-lab-learners-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/6XJzuYd/deer-lab-learners-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/qY5YcFv/deer-lab-learners-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/pkZ4DRp/deer-lab-learners-serbian
Digital educational escape room "Monsterescape" is designed primarily for adult basic educators. It is developed as an XR product i.e. it can be played in browser in 2D and also in Virtual Reality headsets. If you play the game on PC or laptop, use Mozilla Firefox. Detailed instructions, information, tips and precautions are to find in the DEER guide.
Here is the list of links of this escape room in all partner languages:
English  https://hubs.mozilla.com/eAdRVmk/deer-monsterescape-english 
German  https://hubs.mozilla.com/Xf64kHY/deer-monsterescape-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/TtgcgtD/deer-monsterescape-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/HVyYgZo/deer-monsterescape-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/TGyDsjH/deer-monsterescape-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/aZfv67V/deer-monsterescape-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/7AGbwKF/deer-monsterescape-serbian
IO3 “Едукација едукатора” је један од кључних интелектуалних резултата овог пројекта који ће се развијати скоро паралелно са виртуелним IO2 DEER-ом. Развој овог интелектуалног резултата почиње након што e–Pool буде доступан како би се његови резултати могли уградити у Наставни план и програм (IO3). ”Едукација едукатора” ће се завршити након што се испита IO2 као иновативна наставна метода у образовању одраслих, те ће особе које ће учествовати у овом интелектуалном резултату такође имати обуку за коришћење DEER – а. Циљ едукације је повезати искусне едукаторе који користе дигиталне алате са едукаторима који тек треба да почну да их користе, пружајући им потребну сарадњу, комуникацију, подстицање на креативност и развој критичког мишљења као основне вештине.
Train the Trainer: PowerPoint Presentation:
German language, Finnish language, Swedish language, Slovenian language, Croatian language, Serbian language

Train the Trainer guide English
Train the Trainer guide German
Train the Trainer guide Swedish
Train the Trainer guide Finnish
Train the Trainer guide Serbian
Train the Trainer guide Croatian
Train the Trainer guide Slovenian

IO3 - Report: Integrating digital into adult literacy practice - Primary research

IO3 - Guiding Principles for developing a Train the Trainer programme - Secondary research
IO4 Приручник је последњи интелектуални резултат пројекта АБЕДиЛи који ће служити као својеврсни водич за пројектне резултате те на који начин се они могу и требају примењивати:
Handbook in English language

Handbook in Finnish language

Handbook in Serbian language

Handbook in Croatian language

Handbook in Slovenian language

Handbook in German language

Handbook in Swedish language