O projektu

Adult Basic Education Digital Literacy

Trajanje projekta: od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2022

Referenca projekta: 2020–1–DE02–KA204–007706

Odobrena sredstva EU: 299947 EUR

Program: Erasmus+

Ključni ukrep: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks:

Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Povzetek

Težave z branjem in pisanjem ima po Evropi kar 55 milijonov ljudi, starih med 15 in 65 let, (poročilo PIAAC, 2013), ki zato niso zmožni biti del »globalne vasi«. Zanje, brez zadostnih sposobnosti branja in pisanja, že vsakdanje življenje postaja pravi izziv (npr. branje navodil za uporabo, embalaž izdelkov in prilog). Ljudje, ki imajo težave pri branju in pisanju, potrebujejo veliko moči in ustvarjalnosti, da se sporazumevajo. Pogosto razvijejo sofisticirane strategije s katerimi zmanjšajo opaznost svojega problema v šoli, na delovnem mestu, v športnem klubu, pri nakupovanju, med obiskom zdravnika in celo med druženjem z družino in prijatelji. Posledično se velikokrat počutijo izključene iz družbenega, kulturnega in političnega življenja. Hiter napredek, v razvoju digitalnih tehnologij, pušča zadaj še tiste, ki bi jih naj na veliko uporabljali. Tako uporaba spletnega bančništva, aplikacij za zdravje, iskanje in razumevanje informacij na spletu nenadoma predstavljajo izziv. Nizka pismenost tako predstavlja problem ne samo pri branju in pisanju, ampak tudi pri obvladanju digitalnih aplikacij. Osnovno izobraževanje odraslih ponuja veliko možnosti za izboljšanje pismenosti – tudi digitalne. Veliko je potrebno nadoknaditi zlasti na področju implementacije digitalnih formatov v izobraževalne vsebine in vključevanja »realnosti ljudi« v didaktične koncepte.

S projektom ABEDiLi si prizadevamo izboljšati digitalno znanje izobraževalcev osnovne pismenosti. Izobraževalcem pa želimo omogočiti kombinirano in uravnovešeno uporabo analognih in digitalnih medijev pri izobraževanju, ter jim tako omogočiti dostop do orodij s katerimi lahko digitalizacijo konceptualno in didaktično prenesejo v učilnice. Cilj projekta je tako omogočiti izobraževalcem odraslih, da prepoznajo uporabne koncepte in jih vključijo v osnovne in medijske izobraževalne strategije, saj se zdi, da jim proces digitalizacije nudi neskončno različnih možnosti. Dve predmetni področji, osnovna znanja in medijska pismenost bodo povezane v inovativnem načrtu poučevanja, ki bo izobraževalcem odraslih, v ure poučevanja pismenosti, omogočil učinkovito implementacijo digitalnih medijev. Medijska pismenost kot tudi vsebina osnovnih znanj sta v okviru projekta enakovredni bralni in numerični pismenosti, ki ju tudi dopolnjujeta. S tem ko izobraževalcem omogočimo, da izkoristijo možnosti, ki jih ponuja proces digitalizacije, učečim omogočimo strukturno zvišanje stopnje medijske pismenosti. Da bi to dosegli bomo, v obliki e-Poola, zbirali različne evropske izkušnje, stališča in gradiva. Zbrane bomo za namen razvoja mednarodnega koncepta »Train the Trainer (TtT) in »digitalne izobraževalne sobe pobega (DEER)« tudi primerjali in analizirali.

Začetni korak našega projekta predstavlja e-Pool – sveženj digitalnih orodij in materialov, ki bodo analizirani, vneseni v sistem in razvrščeni po kategorijah. Partnerji bodo posredovali svoje izkušnje o intenzivni uporabi digitalnih orodij, z vsemi prednostmi in slabostmi, pred in v času coronavirusa. E-Pool je oblikovan na podlagi Googlovih izobraževalnih aplikacij, končan bo izdan kot vir za prosto izobraževanje (ang. Open Educational Resources, OER).

V naslednjem koraku bomo skoraj soočano, na osnovi rezultatov e-Poola, razvili dva intelektualna rezultata:

  1. digitalno izobraževalno sobo pobega (DEER), ki prestavlja inovativno metodo poučevanja skupaj z dvodnevnim izobraževanjem za izobraževalce, ki bodo DEER preizkusili in se naučili kako, za potrebe poučevanja, oblikovati svojo;
  2. Train the Trainer, ki prestavlja modularni koncept izobraževanja v obliki kombiniranega učenja, kjer bodo izobraževalcem predstavljeni pojmi in definicije digitalnega sveta. Izobraževalci bodo z namenom, da bi postali uspešni multiplikatorji, lahko preizkusili digitalna orodja, skupaj delali na spletu in na licu mesta. Cilj izobraževanja je, s prilagodljivostjo in znanjem o metodah, omogočiti lažje delo prihodnjih izobraževalcev, med uporabljanjem digitalnih orodij, v tem zahtevnem in hitro spreminjajočem se svetu.

Zadnji korak projekta je namenjan povzemanju vseh izvajanih aktivnosti v obliki priročnika. V njem bodo zbrane izkušnje iz vseh faz testiranj, vključno z vzponi in padci.

Intelektualni rezultati projekta ABEDiLi bodo razviti v dveh dimenzijah:

  1. Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev (DigCompEdu) in izkušnje partnerjev, ki bodo skupaj olajšale oblikovanje koncepta, ki bo združeval najboljše ideje iz Evrope in se bo lahko uporabljal brez meja;
  2. “Framework for 21st Century Learning”, ki vsebuje štiri veščine (ang. »Four Cs«): kritično razmišljanje, komunikacijo, kolaboracijo in kreativnost.