Aims at enhancing the digital skills of the educators in adult basic education

read moreread more

Intelektualni rezultati

IO1: e-Pool

Kako bi bio dostupan širokoj javnosti rezultati e – Poola će biti objavljeni kao OER kroz Google obrazovne aplikacije. 
Razvijajući e – Pool, projekt ABEDiLi će ponuditi e – knjižnicu koja će imati:…

 

  • pažljivo analizirane i odabrane digitalne alate za učenje
  • kvalitetne i primjenjive digitalne alate
  • poštuju GDPR i te sigurnost korisnika interneta
  • uštedit će vrijeme osoba koji rade u obrazovanju odraslih za poučavanje polaznika
  • on line alati dostupni su 0/24.

IO2: Digital Educational Escape Room

DEER (Digital Educational Escape Room) je inovativna metoda podučavanja koja će se razvijati na rezultatima IO1 e-Pool-a. Nakon analize i testiranja digitalnih alata, implementirat će se one najprikladnije za virtualni Escape Room.   DEER će imati dva dijela: …

  • Escape Room (igru) i
  • tečaj za edukatore o načinu razvoja i korištenja DEER -a. 

IO3: Train the Trainer

IO3 “Edukacija edukatora u obrazovanju odraslih” je jedan od glavnih intelektualnih rezultata ovog projekta koji će se razvijati paralerno s virtualnim Escape Roomom…

Razvoj ovoga intelektualnog rezultata počinje nakon što e – Pool bude dostupan kako bi se na temelju njega moga napraviti Nastavni plan i program.
”Edukacija edukatora u obrazovanju odrasli” će se završiti nakon što se ispita IO2 kao inovativna nastavna metoda u obrazovanju odraslih, te će osobe koje će sudjelovati u ovom intelektualnom rezultatu također imati edukaciju za korištenje DEER – a.
Cilj edukacije je povezati iskusne edukatore koji koriste digitalne alate te edukatore koji tek trebaju početi , osiguravajući im potrebnu suradnju, komunikaciju, poticanje na kreativnost te razvoj kritičkog mišljenja kao temeljne vještine.

IO4: Handbook

Priručnik je zadnji intelektualni rezultat projekta ABEDiLi  koji će služiti kao svojevrsni vodič za projektne rezultate te na koji način se oni mogu primjenjivati u:…

  • u ustanovama za obrazovanje odraslih koje provode programe usavršavanja
  • u svakodnevnoj praksi edukatora koji sudjeluju u provođenju programa obrazovanja odraslih
  • u pipremi i provođenju nastave za stjecanje osnovnih vještina.                        

Svi zainteresirani dionici moći će:
a) koristiti digitalne alate e – Poola u provedbi svojih obrazovnih i odgojnih aktivnosti

b) moći će primjeniti inovativnu metodu DEER – a u podučavanju.