Aims at enhancing the digital skills of the educators in adult basic education

read moreread more

Intelektualni rezultati

IR1: e-Pool

Začetni izdelek našega projekta predstavlja elektronski sveženj digitalnih in analognih materialov (digitalno predstavljenih), ki bodo razvrščeni po kategorijah, vrstah in temah. Podrobnejša kategorizacija bo, glede na razpoložljive materiale, mogoča tekom projekta….

Končan bo, na podlagi Googlovih izobraževalnih aplikacij, izdan kot vir za prosto izobraževanje (ang. Open Educational Resources, OER).

Ustanovili bomo tudi elektronsko knjižnico, ki bo:

  • ponujala skrbno izbrane materiale in orodja,
  • prikazovala izjemno kakovost,
  • izključevala probleme povezane z varnostjo,
  • zaposlenim izobraževalcem prihranila čas in energijo,
  • na spletu dostopna 24 ur na dan.

IR2: Digitalna izobraževalna soba pobega

Digitalna izobraževalna soba pobega predstavlja inovativno metodo poučevanja/izobraževanja. Razvita bo na podlagi ugotovitev iz IR1. Po analizi in preizkušanju različnih digitalnih orodij bodo najprimernejša sestavni del ugank DEER…

DEER bo sestavljen iz dveh delov:

  • izobraževalne sobe pobega
  • in tečaja za izobraževalce o razvoju DEER.

IR3: Train the Trainer

IR3 »Train the Trainer« prestavlja enega izmed osnovnih intelektualnih rezultatov projekta in bo narejen skoraj vzporedno z IR2 DEER. Ker želimo v učni načrt (IR3) vključiti tudi rezultate, bomo z njegovim razvojem pričeli, ko bo končan e-Pool….

»Train the Trainer« bomo končali kasneje kot IR2 DEER, saj želimo vanj vključiti tudi dognanja inovativnih metod izobraževanja iz IR2. Cilj izobraževanja je, da začetniki na digitalnem področju pridobijo sposobnosti sodelovanja in komunikacije, ustvarjalne spretnosti in sposobnost kritičnega razmišljanja.

IR4: Handbook

Priročnik predstavlja zadnji del projekta ABEDiLi.

Namenjen je lažjemu vodenju skozi intelektualne rezultate in temu kako jih:…

  • aplicirati v organizacijah za nadaljnje izobraževanje, ki oblikujejo tečaje nadgradnje spretnosti;
  • aplicirati v vsakdanji praksi izobraževalcev, ki pomagajo pri konceptualizaciji izobraževanj;
  • izobraževalci osnovnih znanj aplicirajo pri pripravi in izvajanju tečajev.

Namenjen je vsem zainteresiranim stranem, ki jih zanima:

a) vključevanje digitalnih orodij iz e-Poola v svoje dejavnosti,

b) izvajanje inovativne metode DEER.