Aims at enhancing the digital skills of the educators in adult basic education

read moreread more

Hankkeen tuotokset

IO1: e-Pool materiaalipankki

Hankkeen ensimmäinen tuotos on sähköinen materiaalipankki e-Pool, joka sisältää sekä digitaalisia että tulostettavia materiaaleja perustaitovalmennukseen. Materiaalit luokitellaan teemojen, työtapojen ja aiheiden mukaan, ja luokittelu tarkentuu hankkeen kuluessa…

Kun E-Pool on valmis, se julkaistaan avoimena oppiresurssina (OER) Google Educational Apps -sovelluksen pohjalta. Suunniteltu e-Pool materiaalipankki:

 • tarjoaa huolella valittuja ja laadukkaita materiaaleja perustaitovalmennukseen;
 • ottaa huomioon tietoturvan;
 • säästää valmentajien ja opettajien aikaa ja energiaa;
 • on saatavilla ympäri vuorokauden verkossa.

IO2: Digitaalinen koulutuksellinen pakohuone

Hankkeen toinen tuotos on digitaalinen koulutuksellinen pakohuone. Se on innovatiivinen koulutus- ja opetusmenetelmä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään e-Pool-materiaalipankin aikana saatuja tuloksia ja kerättyä materiaalia. Tämä hankkeen tuotos koostuu kahdesta osasta:…

 • koulutuksellisesta pakohuoneesta ja ohjaajien perehdytyskurssista pakohuoneen kehittämiseen.

IO3: Ohjaajien opastus

Hankkeen kolmas tuotos on ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutus suunnitellaan ja kehitetään lähes samanaikaisesti koulutuksellisen pakohuonepelin (DEER) kanssa, jotta pakohuoneen kehityksessä syntyneet opetus- ja ohjausmenetelmät saadaan mukaan koulutukseen. Koulutuksen kehittäminen aloitetaan materiaalipankki e-Poolin valmistuttua, jotta tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen suunnittelussa…

Ohjaajien koulutuksen tavoitteena on tukea myös niitä ohjaajia, jotka vasta tutustuvat digitaalisten materiaalien mahdollisuuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat digitaalisen osaamisen lisäksi yhteistyö-, viestintä-, luovuus- ja kriittiset ajattelutaidot.

IO4: Käsikirja

Käsikirja on hankkeen viimeinen tuotos, jonka tarkoituksena on ohjata lukija läpi hankkeen kaaren ja tuotosten. Käsikirja antaa tietoa siitä, kuinka tuotoksia voidaan käyttää ja soveltaa:…

 • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa, jotka tarjoavat kursseja osaamisen kehittämisen;
 • ammattihenkilöiden kouluttajien jokapäiväisessä työssä tukemassa koulutuksien konseptointia, valmistelua ja suunnittelua;
 • ohjaajien perustaitovalmennuksien valmistelu- ja toteutustyössä;
 • muiden sidosryhmien työssä, jotka haluavat
 1. ottaa käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä työssään,
 2. ottaa käyttöön digitaalisen koulutuksellisen pakohuoneen menetelmiä.