Tuotokset

Hankkeen ensimmäinen tuotos on sähköinen materiaalipankki e-Pool, joka sisältää sekä digitaalisia että tulostettavia materiaaleja perustaitovalmennukseen. Materiaalit luokitellaan teemojen, työtapojen ja aiheiden mukaan, ja luokittelu tarkentuu hankkeen kuluessa. Kun E-Pool on valmis, se julkaistaan avoimena oppiresurssina (OER) Google Educational Apps -sovelluksen pohjalta. Suunniteltu e-Pool materiaalipankki:
  • tarjoaa huolella valittuja ja laadukkaita materiaaleja perustaitovalmennukseen
  • ottaa huomioon tietoturvan
  • säästää valmentajien ja opettajien aikaa ja energiaa
  • on saatavilla ympäri vuorokauden verkossa
Serbian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-se
English version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-en
Croatian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-cr
Slovenian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sl
German version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-de
Finish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-fi
Swedish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sv
Hankkeen toinen tuotos on digitaalinen koulutuksellinen pakohuone. Se on innovatiivinen koulutus- ja opetusmenetelmä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään e-Pool-materiaalipankin aikana saatuja tuloksia ja kerättyä materiaalia. Tämä hankkeen tuotos koostuu kahdesta osasta: koulutuksellisesta pakohuoneesta ja ohjaajien perehdytyskurssista pakohuoneen kehittämiseen.

English  GUIDE
German  GUIDE
Swedish  GUIDE
Finnish  GUIDE
Slovenian  GUIDE
Croatian  GUIDE
Serbian  GUIDE

ABEDiLi Youtube channel.
ABEDiLi GitHub account.

English  https://hubs.mozilla.com/7KR3j6d/deer-lab-learners-english 
German  https://hubs.mozilla.com/R64E2ev/deer-lab-learners-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/d2bRFDi/deer-lab-learners-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/YxpW5fW/deer-lab-learners-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/6XJzuYd/deer-lab-learners-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/qY5YcFv/deer-lab-learners-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/pkZ4DRp/deer-lab-learners-serbian
English  https://hubs.mozilla.com/eAdRVmk/deer-monsterescape-english 
German  https://hubs.mozilla.com/Xf64kHY/deer-monsterescape-german 
Swedish  https://hubs.mozilla.com/TtgcgtD/deer-monsterescape-swedish 
Finnish  https://hubs.mozilla.com/HVyYgZo/deer-monsterescape-finnish 
Slovenian  https://hubs.mozilla.com/TGyDsjH/deer-monsterescape-slovenian 
Croatian  https://hubs.mozilla.com/aZfv67V/deer-monsterescape-croatian 
Serbian  https://hubs.mozilla.com/7AGbwKF/deer-monsterescape-serbian
Hankkeen kolmas tuotos on ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutus suunnitellaan ja kehitetään lähes samanaikaisesti koulutuksellisen pakohuonepelin (DEER) kanssa, jotta pakohuoneen kehityksessä syntyneet opetus- ja ohjausmenetelmät saadaan mukaan koulutukseen. Koulutuksen kehittäminen aloitetaan materiaalipankki e-Poolin valmistuttua, jotta tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen suunnittelussa. Ohjaajien koulutuksen tavoitteena on tukea myös niitä ohjaajia, jotka vasta tutustuvat digitaalisten materiaalien mahdollisuuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat digitaalisen osaamisen lisäksi yhteistyö-, viestintä-, luovuus- ja kriittiset ajattelutaidot.

Train the Trainer: PowerPoint Presentation:
German language, Finnish language, Swedish language, Slovenian language, Croatian language, Serbian language

Train the Trainer guide English
Train the Trainer guide German
Train the Trainer guide Swedish
Train the Trainer guide Finnish
Train the Trainer guide Serbian
Train the Trainer guide Croatian
Train the Trainer guide Slovenian

IO3 - Report: Integrating digital into adult literacy practice - Primary research
IO3 - Guiding Principles for developing a Train the Trainer programme - Secondary research
Käsikirja on hankkeen viimeinen tuotos, jonka tarkoituksena on ohjata lukija läpi hankkeen kaaren ja tuotosten. Käsikirja antaa tietoa siitä, kuinka tuotoksia voidaan käyttää ja soveltaa:
  • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa, jotka tarjoavat kursseja osaamisen kehittämisen
  • ammattihenkilöiden kouluttajien jokapäiväisessä työssä tukemassa koulutuksien konseptointia, valmistelua ja suunnittelua
  • ohjaajien perustaitovalmennuksien valmistelu- ja toteutustyössä
  • muiden sidosryhmien työssä, jotka haluavat
a) ottaa käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä työssään b) ottaa käyttöön digitaalisen koulutuksellisen pakohuoneen menetelmiä

Handbook in English language
Handbook in Finnish language
Handbook in Serbian language
Handbook in Croatian language
Handbook in Slovenian language
Handbook in German language
Handbook in Swedish language