Tuotokset

Hankkeen ensimmäinen tuotos on sähköinen materiaalipankki e-Pool, joka sisältää sekä digitaalisia että tulostettavia materiaaleja perustaitovalmennukseen. Materiaalit luokitellaan teemojen, työtapojen ja aiheiden mukaan, ja luokittelu tarkentuu hankkeen kuluessa. Kun E-Pool on valmis, se julkaistaan avoimena oppiresurssina (OER) Google Educational Apps -sovelluksen pohjalta. Suunniteltu e-Pool materiaalipankki:
  • tarjoaa huolella valittuja ja laadukkaita materiaaleja perustaitovalmennukseen
  • ottaa huomioon tietoturvan
  • säästää valmentajien ja opettajien aikaa ja energiaa
  • on saatavilla ympäri vuorokauden verkossa
Hankkeen toinen tuotos on digitaalinen koulutuksellinen pakohuone. Se on innovatiivinen koulutus- ja opetusmenetelmä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään e-Pool-materiaalipankin aikana saatuja tuloksia ja kerättyä materiaalia. Tämä hankkeen tuotos koostuu kahdesta osasta: koulutuksellisesta pakohuoneesta ja ohjaajien perehdytyskurssista pakohuoneen kehittämiseen.
Hankkeen kolmas tuotos on ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutus suunnitellaan ja kehitetään lähes samanaikaisesti koulutuksellisen pakohuonepelin (DEER) kanssa, jotta pakohuoneen kehityksessä syntyneet opetus- ja ohjausmenetelmät saadaan mukaan koulutukseen. Koulutuksen kehittäminen aloitetaan materiaalipankki e-Poolin valmistuttua, jotta tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen suunnittelussa. Ohjaajien koulutuksen tavoitteena on tukea myös niitä ohjaajia, jotka vasta tutustuvat digitaalisten materiaalien mahdollisuuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat digitaalisen osaamisen lisäksi yhteistyö-, viestintä-, luovuus- ja kriittiset ajattelutaidot.
Käsikirja on hankkeen viimeinen tuotos, jonka tarkoituksena on ohjata lukija läpi hankkeen kaaren ja tuotosten. Käsikirja antaa tietoa siitä, kuinka tuotoksia voidaan käyttää ja soveltaa:
  • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa, jotka tarjoavat kursseja osaamisen kehittämisen
  • ammattihenkilöiden kouluttajien jokapäiväisessä työssä tukemassa koulutuksien konseptointia, valmistelua ja suunnittelua
  • ohjaajien perustaitovalmennuksien valmistelu- ja toteutustyössä
  • muiden sidosryhmien työssä, jotka haluavat
a) ottaa käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä työssään b) ottaa käyttöön digitaalisen koulutuksellisen pakohuoneen menetelmiä