Om projektet

Adult Basic Education Digital Literacy

Swedish: Grundläggande vuxenutbildning – digital literacitet

Start: 01-11-2020 – End: 31-10-2022

Swedish: Startdatum 2020-11-01, avslutningsdatum 2022-10-31

Project Reference: 2020-1-DE02-KA204-007706

Swedish: Projektets referensnummer: 2020-1-DE02-KA204-007706

EU Grant: 299947 EUR

EU-medel: 299947 EUR

Programme: Erasmus+

Program: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Swedish: Key Action: Samarbete för innovation och utbyte av goda verksamhetsexempel

Action Type: Strategic Partnerships for adult education

Action Type: Partnerskap för vuxenutbildning

Sammanfattning

I Europa saknar 55 miljoner människor mellan 15 och 65 år tillräckliga läs- och skrivkunskaper. Det innebär att de har svårt att ta en aktiv plats i det globala samhället. Människor som saknar grundläggande läs- och skrivsvårigheter behöver både kreativitet och styrka för att leva ett aktivt vardagsliv. Ofta utvecklar de sofistikerade strategier som överbryggar problem de möter i skolan, på jobbet, i föreningen, i mataffären, på vårdcentralen eller i bekantskapskretsen. Men det finns också sociala, kulturella och politiska arenor som är svåra att träna in i. Den snabba utvecklingen av digital teknik bidrar också till att klyftorna ökar. När verktygen blir mer komplexa kan vardagliga situationer och uppgifter plötsligt bli en utmaning – som att uträtta ett bankärende, boka en läkartid eller hitta information på nätet.

Med grundläggande vuxenutbildning finns det flera möjligheter att utveckla digitala kompetenser och överbrygga kunskapsklyftorna. Många utbildningsorganisationer har dock mycet att lära, inte minst när det gäller implementeringen av digitala format och inkluderingen av deltagarnas verklighet i utbildningens innehåll. Projektet ABEDiLi – Adult Basic Education Digital Literacy (Grunläggande vuxenutbildning Digital Literacitet) har som mål att utveckla den digitala färdigheten hos lärare och utbildare inom grundläggande vuxenutbildning. Projektet syftar också till att göra det möjligt för lärare och utbildare att kombinera användningen av analoga och digitala medier i sin undervisning, så att de får verktyg för att föra in digital didaktik i klassrummet. Målet är att ge utbildare, som står inför till synes oändliga didaktiska val, möjlighet att identifiera användbara begrepp, för att sedan integrera dem i sin undervisning. De två huvudområdena – grundläggande färdigheter och digital literacitet – kopplas samman för att underlätta för en innovativ undervisningsdesign, som gör det möjligt för vuxenutbildare att använda digitala medier och resurser i sina literacitetsklassrum.

I projektet jämställs digital kompetens och grundläggande färdigheter med mer traditionell läs- och skrivträning. ABEDiLi strävar efter att kompetensutveckla vuxenutbildare mot att bli digitala pionjärer som kan leda den digitala utvecklingen inom sina egna organisationer. När lärare och utbildare blir bättre på att utnyttja de digitala möjligheterna i undervisningen gynnar det också utvecklingen av elevernas digitala kompetens.

För att nå projektmålen kommer vi att samla erfarenheter, perspektiv och material i en e-Pool. Resultaten kommer att analyseras och presenteras i ett internationellt utbildningskoncept, Train the Teacher, en handbok för utbildare samt ett digitalt escape room som kan användas i undervisningen.