IO4: Handbook

IO4 Handbok är den fjärde och avslutande delen av ABEDiLi. I handboken guidas utbildare genom projektets olika resultat och innehåll. Den kan användas:

  • inom organisationer som fortbildar och kompetensutvecklar lärare och utbildare;
  • som en hjälp till utbildare för att skapa bättre utbildningskoncept;
  • av utbildare inom grundläggande vuxenutbildning när de ska förbereda och genomföra sin undervisning;
  • av alla intressenter som vill integrera digitala verktyg i sin verksamhet, eller implementera innovativa metoder som tas fram i vårt Escape room.

Handbook in English language

Handbook in Finnish language

Handbook in Serbian language

Handbook in Croatian language

Handbook in Slovenian language

Handbook in German language