IO4: Handbook

Priručnik je zadnji intelektualni rezultat projekta ABEDiLi  koji će služiti kao svojevrsni vodič za projektne rezultate te na koji način se oni mogu primjenjivati u:

    • u ustanovama za obrazovanje odraslih koje provode programe usavršavanja
    • u svakodnevnoj praksi edukatora koji sudjeluju u provođenju programa obrazovanja odraslih
    • u pipremi i provođenju nastave za stjecanje osnovnih vještina.    

Svi zainteresirani dionici moći će:
a) koristiti digitalne alate e – Poola u provedbi svojih obrazovnih i odgojnih aktivnosti

b) moći će primjeniti inovativnu metodu DEER – a u podučavanju.

Handbook in English language

Handbook in Finnish language

Handbook in Serbian language

Handbook in Croatian language

Handbook in Slovenian language

Handbook in German language

Handbook in Swedish language