IO4: Handbook

IO4 Приручник је последњи интелектуални резултат пројекта АБЕДиЛи који ће служити као својеврсни водич за пројектне резултате те на који начин се они могу и требају примењивати:

  • У установама за образовање одраслих које осмишљавају и спроводе програме усавршавања
  • У свакодневној пракси едукатора који учествују у спровођењу програма образовања одраслих
  • у припреми и спровођењу наставе едукатора основних вештина. 
  •  Од стране свих заинтересованих учесника који ће моћи:

Handbook in English language

Handbook in Finnish language

Handbook in Serbian language

Handbook in Croatian language

Handbook in Slovenian language

Handbook in German language

Handbook in Swedish language