IO4: Handbook

Käsikirja on hankkeen viimeinen tuotos, jonka tarkoituksena on ohjata lukija läpi hankkeen kaaren ja tuotosten. Käsikirja antaa tietoa siitä, kuinka tuotoksia voidaan käyttää ja soveltaa:

  • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa, jotka tarjoavat kursseja osaamisen kehittämisen;
  • ammattihenkilöiden kouluttajien jokapäiväisessä työssä tukemassa koulutuksien konseptointia, valmistelua ja suunnittelua;
  • ohjaajien perustaitovalmennuksien valmistelu- ja toteutustyössä;
  • muiden sidosryhmien työssä, jotka haluavat

  1. ottaa käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä työssään,
  2. ottaa käyttöön digitaalisen koulutuksellisen pakohuoneen menetelmiä.

Handbook in English language

Handbook in Finnish language

Handbook in Serbian language

Handbook in Croatian language

Handbook in Slovenian language

Handbook in German language

Handbook in Swedish language