IO3: Train the Trainer

Projektets tredje del, “Train the Trainer”, är en utbildning för lärare. Utbildningen kommer att initieras när vår e-Pool är på plats och utvecklas parallellt med vårt Escape room….

Målet med Train the Trainer är att fortbilda vuxenutbildare och utveckla deras färdigheter och förmåga att samarbeta, kommunicera, kreera och tänka kritiskt.