IO3: Train the Trainer

IO3 “Едукација едукатора” је један од кључних интелектуалних резултата овог пројекта који ће се развијати скоро паралелно са виртуелним IO2 DEER-ом. Развој овог интелектуалног резултата почиње након што e–Pool буде доступан како би се његови резултати могли уградити у Наставни план и програм (IO3).

”Едукација едукатора” ће се завршити након што се испита IO2 као иновативна наставна метода у образовању одраслих, те ће особе које ће учествовати у овом интелектуалном резултату такође имати обуку за коришћење DEER – а.
Циљ едукације је повезати искусне едукаторе који користе дигиталне алате са едукаторима који тек треба да почну да их користе, пружајући им потребну сарадњу, комуникацију, подстицање на креативност и развој критичког мишљења као основне вештине.

Train the Trainer: PowerPoint Presentation:

German language, Finnish language, Swedish language, Slovenian language, Croatian language, Serbian language

Train the Trainer guide English

Train the Trainer guide German

Train the Trainer guide Swedish

Train the Trainer guide Finnish

Train the Trainer guide Serbian

Train the Trainer guide Croatian

Train the Trainer guide Slovenian

 

IO3 – Report: Integrating digital into adult literacy practice – Primary research

IO3 – Guiding Principles for developing a Train the Trainer programme – Secondary research