IO3: Train the Trainer

IO3 “Edukacija edukatora u obrazovanju odraslih” je jedan od glavnih intelektualnih rezultata ovog projekta koji će se razvijati paralerno s virtualnim Escape Roomom. Razvoj ovoga intelektualnog rezultata počinje nakon što e – Pool bude dostupan kako bi se na temelju njega moga napraviti Nastavni plan i program.
”Edukacija edukatora u obrazovanju odrasli” će se završiti nakon što se ispita IO2 kao inovativna nastavna metoda u obrazovanju odraslih, te će osobe koje će sudjelovati u ovom intelektualnom rezultatu također imati edukaciju za korištenje DEER – a.
Cilj edukacije je povezati iskusne edukatore koji koriste digitalne alate te edukatore koji tek trebaju početi , osiguravajući im potrebnu suradnju, komunikaciju, poticanje na kreativnost te razvoj kritičkog mišljenja kao temeljne vještine.