IO3: Train the Trainer

IO3 “Edukacija edukatora u obrazovanju odraslih” je jedan od glavnih intelektualnih rezultata ovog projekta koji će se razvijati paralerno s virtualnim Escape Roomom. Razvoj ovoga intelektualnog rezultata počinje nakon što e – Pool bude dostupan kako bi se na temelju njega moga napraviti Nastavni plan i program.
”Edukacija edukatora u obrazovanju odrasli” će se završiti nakon što se ispita IO2 kao inovativna nastavna metoda u obrazovanju odraslih, te će osobe koje će sudjelovati u ovom intelektualnom rezultatu također imati edukaciju za korištenje DEER – a.
Cilj edukacije je povezati iskusne edukatore koji koriste digitalne alate te edukatore koji tek trebaju početi , osiguravajući im potrebnu suradnju, komunikaciju, poticanje na kreativnost te razvoj kritičkog mišljenja kao temeljne vještine.

Train the Trainer: PowerPoint Presentation:

German language, Finnish language, Swedish language, Slovenian language, Croatian language, Serbian language

Train the Trainer guide English

Train the Trainer guide German

Train the Trainer guide Swedish

Train the Trainer guide Finnish

Train the Trainer guide Serbian

Train the Trainer guide Croatian

Train the Trainer guide Slovenian

IO3 – Report: Integrating digital into adult literacy practice – Primary research

IO3 – Guiding Principles for developing a Train the Trainer programme – Secondary research