IO2: Digital Educational Escape Room (DEER)

Projektets andra del, ett Escape Room för digital undervisning (DEER) – skapas med en innovativ undervisningsmetod som baseras på resultaten av vår e-Pool (IO1). Genom att analysera och testa de digitala verktygen iscensätter vi uppgifter och utmaningar som presenteras i ett Escape Room. IO2 kan delas in i två delar:

  • en utbildningsmiljö för undervisning och
  • en utbildningsmiljö för lärare som behöver bygga upp sina egna kunskaper.