IO2: Digital Educational Escape Room (DEER)

DEER (Digital Educational Escape Room) je inovativna metoda podučavanja koja će se razvijati na rezultatima IO1 e-Pool-a. Nakon analize i testiranja digitalnih alata, implementirat će se one najprikladnije za virtualni Escape Room.  
DEER će imati dva dijela: Escape Room (igru) i tečaj za edukatore o načinu razvoja i korištenja DEER -a.