IO1: e-Pool

Projektets första del är en digital resursbank med digitalt och analogt material. Resursbanken vänder sig i första hand till utbildare. Materialen kommer att organiseras i kategorier efter typ och innehåll. En mer exakt kategorisering tas fram under processens gång.

Den slutgiltiga produkten kommer att lanseras i Google Educational Apps. Vår E-pool

  • består av noggrant utvalda material och verktyg;
  • är en överskådlig och säker resurs;
  • sparar tid åt lärare;
  • finns tillgänglig för alla, överallt och året runt;