IO1: e-Pool

Prvi  intelektualni rezultat  projekta je paket digitalnih alata te poredani prema kategorijama, vrstama i temama. Uzimajući u obzir dostupne izvore i digitalne alate kroz projekt će se napraviti analiza kako bi se digitalni alati adekvatno kategorizirali.  
Kako bi bio dostupan širokoj javnosti rezultati e – Poola će biti objavljeni kao OER kroz Google obrazovne aplikacije. 
Razvijajući e – Pool, projekt ABEDiLi će ponuditi e – knjižnicu koja će imati: 
  • pažljivo analizirane i odabrane digitalne alate za učenje
  • kvalitetne i primjenjive digitalne alate
  • poštuju GDPR i te sigurnost korisnika interneta
  • uštedit će vrijeme osoba koji rade u obrazovanju odraslih za poučavanje polaznika
  • on line alati dostupni su 0/24.

Serbian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-se

English version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-en

Croatian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-cr

Slovenian version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sl

German version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-de

Finish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-fi

Swedish version: https://sites.google.com/view/abedili-e-pool-sv